Een oude hooiberg, een historische schaapskooi, een oorlogsmonument, een boswachtershuis. En dat alles in een prachtig natuurgebied. Deze bijzondere plek is het waard om op te knappen. Inmiddels is het cultuurhistorische Twilhaar-gebied een prachtige trekpleister.

Ontstaan

Om een permanente schaapskudde op de Sallandse Heuvelrug te realiseren is medio 2018 Stichting Schaapskudde Sallandse Heuvelrug opgericht. Een wens van Staatsbosbeheer, gemeente Hellendoorn en Provincie Overijssel kwam hiermee uit. Aanleiding om te komen tot een stichting was het voornemen om bredere activiteiten op te zetten in het gebied Twilhaar. Activiteiten die zowel voor de lokale bevolking als voor recreatieve bezoekers van de regio aantrekkelijk zijn.

Doelstellingen

De stichting stelde samen met de betrokken partijen een aantal doelstellingen op:

  • Veiligstellen en handhaven van de cultuurhistorische waarde en de belevingswaarde van het gebied Twilhaar.
  • Faciliteren en mede mogelijk maken van het gedurende het hele jaar laten begrazen van het natuurgebied de Sallandse Heuvelrug door één of meerdere gescheperde schaapskudde(n).
  • Ontwikkeling van het recreatief gebruik van het gebied Twilhaar bevorderen.
  • Ondersteunen en beheren van de schaapskooi, hooiberg en omliggende gronden in gebied Twilhaar, op een cultuurhistorische en natuurgerichte wijze.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Schaapskudde Sallandse Heuvelrug bestaat uit drie vrijwilligers:
Egbert Torenbeek, voorzitter:
“Ik heb al vele jaren mijn hart verpand aan de Sallandse Heuvelrug. Ik ben nieuwsgierig naar mensen en mogelijkheden, dat motiveert mij om me in te zetten voor de stichting. Samen plannen maken, contacten met de hechte groep enthousiaste vrijwilligers; het is een relaxte en leuke wereld.”

Theo ten Hove, secretaris:

“Ik ben al jaren actief als vrijwilliger in het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug. Dat doe ik met veel plezier, ik mag graag met mensen omgaan. Als ik in het bos loop, fascineert de natuur me. Ik wil graag weten hoe dat alles is ontstaan. Dat maakt het werk voor de stichting een uitdagende klus.”

Benno de Jong, penningmeester:

“Ik had niks met schapen of met het gebied. Maar ik houd ervan om andere mensen te ontmoeten die anders denken. Dat maakt dit werk een leuke uitdaging. Ik heb een bescheiden rol, ben er vooral voor de externe contacten. Het is mooi om te zien hoe tussen alle partijen synergie ontstaat.”

Het stichtingsbestuur werkt onbezoldigd. De stichting staat geregistreerd onder RSIN-nummer 858604322.

Bestuursleden: André Odding / Karin ten Dam

Beleidsplan en jaarverslag

> Lees het Beleidsplan 2018-2023
> Lees het Jaarverslag 2018-2020
> Lees het Jaarverslag 2021-2022

Financieel jaaroverzicht

> Bekijk ons financieel jaaroverzicht van 2018, 2019 en 2020
> Bekijk ons financieel jaaroverzicht van 2020-2021

Toekomstkansen

Hoe kan Stichting Schaapskudde Sallandse Heuvelrug in een meerjarenplan invulling geven aan de uitvoering van activiteiten? Wat zijn kansrijke toekomstmogelijkheden die bijdragen aan de doelstellingen van de Stichting? Om antwoord te vinden op die vragen liet de Stichting studenten van Hogeschool Arnhem en Nijmegen een onderzoek uitvoeren. Resultaat van dit onderzoek is een transitieplan, dat handvatten geeft voor de toekomst.